• +90 222 631 20 07
  • +90 222 631 22 10
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

İlkelerimiz, Vizyon ve Misyon

MİSYONUMUZ

Belediye hizmetlerini,

  •  Kamu yararını ve çıkarını temel alarak,
  •  Kamu kaynaklarını etkin ve etkili kullanarak,
  •  Çağdaş teknolojiden faydalanarak,
  •  Şeffaf, hesap veren, katılımcılığı ve vatandaş memnuniyetini esas alan, çalışanını koruyan, güler yüzlü ve çözüm odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde sunarak yerine getirmek ve Mihalıççıklıların refah seviyesini ve yaşam kalitesini yükseltmek.

 

VİZYONUMUZ

 

Yeni Nesil Belediyecilik anlayışı ile Mihalıççık’ı 21. yüzyılın çağdaş kent yapılanmasının en güzel ve seçkin örneklerinden biri yaparak modern, gelişmiş ve örnek bir ilçe yaratmak.

 

 

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Adalet

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözeten bir şekilde davranmayı esas kabul eder.

Güven

Belediyemiz Mihalıççık halkının, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder.

Verimlilik

Belediyemizin kaynaklarını etkinlik verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas kabul eder.

Katılım

Belediyemiz hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak, paydaşlarıyla ortak bir eksende buluşup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder.

Liderlik

Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi öncü ve önder bir belediye olmayı esas kabul etmekteyiz.

Kamu Yararı

Belediyemiz tüm iş, hizmet ve işlemlerinde kamu yararını temel alır. Bu kapsamda, kamu çıkarı ve yurttaş memnuniyeti önceliklidir.

Şeffaflık

Belediye hizmetleri, alınan kararlar, plan ve projelere ilişkin bilgilere halkın erişimi ve belediye gelirlerinin nasıl kullanıldığı konusunda halkın bilgilendirilmesi sağlanarak şeffaf bir belediye yaratılacaktır.

Eşit Hizmet

Belediyemiz, ayrım gözetmeksizin tüm halkımıza eşit hizmet vermeyi ilke edinmiştir.

Katılımcılık

Gereksinimlerin saptanmasından uygulamaya kadar her aşamada katılımın sağlanması esastır. Mihalıççıklılar ile birlikte her konuda ortak akla dayalı projeler geliştirilerek, halkın sadece beklenti iletme aşamasında değil, izleme ve değerlendirme aşamasında da yer alması sağlanmaktadır.

Pozitif Ayrımcılık

Kadın, çocuk, yaşlı ve engelli hemşerilerin belediyenin desteğinde ve güvencesinde yaşaması sağlanacak, hizmet eksiği olan yerlere yeterli nitelikte kentsel hizmet ve olanaklar sunularak, zayıfı kollayan, yoksula destek olan bir belediye anlayışı hâkimdir.

Hesap Verilebilirlik

Karar alıcıların ve uygulayıcıların yetkilerini kullanmalarından ve yapmış olduğu faaliyetlerden sorumlu olduğu, hesap verir ve şeffaf bir belediye olmak temel amacımızdır.

Etkin ve Etkili Hizmet

Kamunun kaynakları bir kuruşuna kadar boşuna harcamayacak şekilde, stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda kullanılacaktır.

Etik Değerlere Bağlılık

Belediye hizmetleri vatandaş odaklı, dürüst, güvenilir ve adil olarak sunulacaktır.

Güler Yüzlü ve Çözüm Odaklı Olmak

Vatandaşa güler yüzlü hizmet verilecek, vatandaş ile yakından ilgilenilecek, sorunları dinlenerek talepler hızlı bir şekilde yerine getirilecektir.

İnsan ve Çevre Odaklılık

Çevreyi korumayı ve güzelleştirmeyi ön planda tutan insan odaklı bir yaklaşımla hizmetlerimizi sunacağız.

© 2024 Tüm hakları Mihalıççık Belediye Başkanlığına aittir.
V : 1.5.4